Forskningsområde: Bioteknologi


Vi driver utvikling av nye marine fôrressurser, for eksempel ved å avdekke nye, industrielle enzymer til den marine produktindustrien.

Vi beveger oss helt i forskningsfronten innen utvikling av nye råstoff fra havet: som ved dyrking av omega-3-rike mikroalger, blant annet i Nasjonal algepilot på Mongstad.

Her utvikles samspill med næringslivet og industrien, i et sirkulærøkonomisk perspektiv, ved å benytte fanget CO2 til å produsere nye bioressurser.

Vi jobber ikke bare for å sikre økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Vi hjelper også til med å styrke folkehelsen på verdensbasis gjennom vår utvikling av diarévaksiner for barn i u-land – og dessuten for reisende.

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:15:33