Forskningsområde: Energi

energi

Vi undersøker energikilder som allerede spiller en rolle i omstillingen til lavutlippsamfunnet, eller som har et hittil uforløst potensial. Vi bruker det ypperste av målemetoder sammen med simuleringsteknikker innen geotermisk-, tidevann- og bølgeenergi og offshore vindenergi, for å gjøre dette. 

Alt dette gjør vi slik at industrien skal få mer kunnskap om optimal plassering av anlegg, og hvordan produksjonen kan økes og kostnadene reduseres.

Vi utforsker stadig nye teknikker for CO2-lagring, slik at vi ikke bare kan redusere påvirkningen på klimaet, men også sikre trygge og lønnsomme løsninger for virksomheter som trenger denne kunnskapen.

Innen olje- og gassektoren utvikler vi avanserte reservoarmodeller - og avanserte teknikker for økt utvinning fra eksisterende oljefelt (EOR). For eksempel fra gamle sammenraste huleganger (karstreservoarer) - for å utnytte ressursene best mulig. 

Vi benytter avanserte avbildningsteknikker til reservoarkarakteristikk. Dette er teknikker som kan få en rekke nye anvendelsesområder i den virtuelle geologien.

Vi er eksperter på integrering av mange av disse teknikkene og datatypene. For å gjøre virtuell modelltolkning og  -visualisering lettere tilgjengelig, utvikler vi avanserte programmer. 

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:15:31