Forskningsområde: Miljø

Vår miljøforskning har som mål å fremme bærekraftig forvaltning av miljøet og naturressurser gjennom å øke vår kunnskap om samspillet mellom klima, biosfæren, økosystemer og menneskelig aktivitet.

Vi arbeider med å utvikle nye forskningsbaserte teknologier, verktøy og tjenester som vil hjelpe oss med å løse miljøutfordringer. Vårt hovedfokus er utvikling av teknologier for overvåking, forebygging og tilpasninger til miljøbelastninger og risiko. 

En viktig oppgave er å gi kunnskapsbaserte innspill om utfordringer og muligheter til beslutningstakere, bedriftsledere og publikum når miljøpolitikken utformes.

 

Prosjekter

Se alle
cp: 2017-05-25 01:15:28