Mikroalger blir fremtidens mat

Jordens største biologiske ressurs, mikroalger i havet, er hittil ikke tatt direkte i bruk til produksjon av mat. Det vil forskere ved Uni Research gjøre noe med, gjennom forskningsprosjektet MIRACLES.


Av Hans Kleivdal

I følge FN er vekst i havbruk og utnyttelse av nye marine ressurser det viktigste grunnlaget for fremtidens matproduksjon.

I Norge blir det daglig produsert laks tilsvarende 37 millioner middagsporsjoner, og etterspørselen øker for hvert år. Men kravet om økt produksjon er utfordrende for havbruksnæringen, blant annet fordi en videre vekst begrenses av tilgang på råvarer som brukes i fiskefôret.

Høye priser
Fiskeolje som er rik på omega-3 er en viktig ingrediens i dagens fôr, men den globale tilgang av fiskeolje er begrenset til en million tonn årlig. Det meste av fiskeoljen som brukes i fiskefôret er utvunnet av sildefisk fra kysten langs Peru og Chile.

Samtidig som fiskebestanden og årlige kvoter reduseres, har etterspørselen og prisene økt til historiske nivå de siste årene. Det er svært viktig for både næringsvekst og miljøets bæreevne av nye ressurser blir tatt i bruk, og helst fra nivåene lenger nede i næringskjeden.

Havets regnskog
Lengst nede i næringskjeden utgjør mikroalger havets «regnskog». De omdanner CO2 fra atmosfæren til verdifull biomasse ved hjelp av fotosyntese. Mikroalgene kalles også planteplankton, men kan vokse opptil 50 ganger raskere enn landplanter.

Ett gram mikroalger kan vokse til flere tonn i løpet av ti dager, og med en slik produktivitet har denne ressursen derfor et stort potensial innen intensiv produksjon av mat eller fôr i fremtiden.

Sammenligner Bergen og Kanariøyene
Nå skal forskere ved Uni Research arbeide sammen med 25 europeiske partnere de neste fem årene i EU prosjektet MIRACLES. Prosjektet som har som ambisjon å utvikle nye, konkrete verdikjeder for verdiskapning fra mikroalger.

Forskningspartnere skal samarbeide med noen av verdens største selskap innen næringsmiddel, kosttilskudd og legemiddel for å finne ut hvordan mikroalger best kan produseres og brukes til å utvikle nye produkt.

Forskerne skal også studere hvordan mikroalger kan produseres best på lukkede landanlegg, og hvordan ulike klimatiske betingelser påvirkere produksjonene. Dette delprosjektet skal ledes av Uni Research som skal sammenligne produksjon av mikroalger i identiske utendørssystem i Bergen, på Kanariøyene og i Atacama-ørkenen i Chile.

Erstatning for fiskeolje
Ettersom mikroalger også er den opprinnelige produsent av all omega-3 i havet, arbeider forskere ved Uni Research med å utvikle bruk av omega-3 rike mikroalger som erstatning for fiskeolje i laksefôr.

Ved å redusere behov for fiskeolje globalt kan mer fisk langs den Søramerikanske kysten utnyttes bedre til matproduksjon, samtidig som omega-3 rike alger produseres med langt mindre økologisk belastning på miljøet.

Det er også vist flere andre anvendelsesområder for mikroalger, bl.a. inn mot næringsmiddelindustri, kosttilskudd, kosmetikk, medisin og finkjemikalier.

Gjennom EU-prosjektet MIRACLES vil Uni Research bidra til å bygge kunnskap og nøkkelkompetanse som vil være avgjørende for å utvikle mikroalger til en av de viktigste biologiske ressursene for fremtidens matproduksjon.


24. september 2013 14:33

Lignende nyheter

Personer involvert