Oljebakterier kan gi milliardinntekter

Bakterier som finnes naturlig i sjøvann kan brukes til å øke utvinning av olje. Metoden er miljøvennlig og kan gi økte inntekter i milliardklassen.

 


Av Gunhild Bødtker

En vanlig utvinningsmetode på norsk sokkel er å pumpe sjøvann inn i reservoaret for å presse mest mulig av oljen ut. Metoden blir mer effektiv når vi stimulerer bakterier til å vokse der olje og vann er i kontakt med hverandre.

 

Bakteriene vil da produsere biosurfaktanter (såpe) som frigjør olje som ellers ville være «fanget» i reservoaret.

Miljøvennlig og effektiv
Metoden har sine klare miljømessige fordeler ved at ingen giftige eller skadelige kjemikalier blir brukt.

Bakteriene som benyttes forekommer naturlig i havet og vil dermed ikke skade miljøet når de kommer ut av oljereservoaret igjen. De potensielle økonomiske fordelene er betydelige.

Forskning viser at man i noen modellforsøk utvinner nær 100 prosent av oljen, mens andre forsøk viser bare noen få prosents økt utvinning.

Metoden ble tatt i bruk på Nornefeltet i 2001 og beregninger fra Statoil viser at jobben som oljebakteriene gjør, har økt oljeutvinningen på feltet med ca. 1 prosent.

Hvis man regner 1 prosent økt utvinning fra alle felt på den norske sokkelen og en oljepris på 70 dollar fatet, vil det gi en økt inntjening på 270 milliarder kroner*.

Oljebakteriene finnes naturlig i havet
I havet er det ca. 100 millioner bakterier i hver liter sjøvann, og våre analyser tyder på at ca. 5 millioner av disse kan spise olje.

Lysmikroskopbildet som viser oljebakterier i vanndråper på en oljeoverflate. Biosurfaktanter på celleoverflaten gjør at oljebakteriene kan være i kontakt med både vann og olje samtidig. Oljebakteriene får mat (karbon) fra oljen og næringsstoffer (nitrat, fosfat) og oksygen fra vannet. Foto: Gunhild Bødtker


Det kan virke rart at bakterier spiser olje, og at det finnes så mange av dem i havet. Forklaringen på dette fenomenet finner man på havbunnen i nær sagt alle verdenshav, de lekker nemlig olje.

 

Olje er god mat for bakterier, og den jevne strømmen av olje fra havbunnen sørger for at denne typen bakterier trives godt i havet.

Videre forskning
For å stimulere veksten av oljebakterier i reservoaret tilsetter man næringsstoffer til sjøvannet som pumpes inn. Bakterier som puster med oksygen vokser fortest og lager mest biosurfaktanter og derfor injiserer man også oksygen i reservoaret.

Vår forskning har avdekket noen av de sentrale mekanismene som fører til økt oljeutvinning ved denne metoden, men mer tverrfaglig forskning er nødvendig for å forstå hele prosessen.

Derfor er det kanskje lurt å investere noen ekstra millioner i forskningsmidler slik at vi forskere kan få oljebakteriene til å jobbe mest mulig effektivt for oljeselskapene og den norske stat?

*Kilde: Rapport «Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel», september 2010.


27. september 2013 13:07

Personer involvert