Brystsmerter - en utfordring for legevaktslegen

Pasienter med brystsmerter undersøkes vanligvis for akutte hjertesykdommer når de kommer til legevakten.  Bare halvparten av disse blir derimot sendt til sykehus for videre utredning eller behandling. Av pasientene som ble innlagt, mistenkte legevaktslegen hjertesykdom hos de aller fleste.

Person med brystsmerter. illustrasjonsbilde: colourbox.com

illustrasjonsbilde: colourbox.com

Forskere fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ved Uni Research Helse har intervjuet legevaktsleger i etterkant av konsultasjoner med en pasient med brystsmerter for å kartlegge hvordan legevakten håndterer brystsmerter.

EKG er det vanligste diagnostiske verktøyet ved brystsmerter, og blir brukt i mer en 9 av 10 tilfeller.

Tidligere har forskerne funnet at bare en fjerdedel av pasientene som henvises fra legevakt til sykehus med brystsmerter har en alvorlig sykdom. Det viser hvor utfordrende det er å skille ut de pasientene som trenger akutt behandling. Sannsynlighet for at legevaktslegene både overvurderer og undervurderer hastegraden i møte pasienter med brystsmerter er derfor stor.

Kilder

Burman, Robert; Zakariassen, Erik; Hunskår, Steinar
Management of chest pain: a prospective study from Norwegian out-of-hours primary care. BMC Family Practice, 2014; 15: 51.


18. april 2014 14:13