Bedre å jobbe litt enn ingenting

Over 600 langtidssykmeldte deltok i 2004 i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har undersøkt hvordan det gikk med dem tre år etterpå.


Av Rune Rolvsjord

Bedre å jobbe litt enn ingenting

Arbeid er en viktig sosial arena. Hvis alternativet ikke er å være i jobb i det hele tatt, da kan delvis arbeid også være et godt mål i seg selv, sier Irene Øyeflaten. (Foto: Rune Rolvsjord)

De som etter tre år er tilbake på arbeid, enten i full eller delvis jobb, opplever å ha bedre funksjonsevne og mestring enn de som ikke er i arbeid.  De rapporter om bedre funksjon med tanke på dagligdagse fysiske gjøremål som f.eks., gå, løfte og bære, og de fungerer bedre i samarbeidet og kommunikasjonen med andre.

Dette kan forklares ved at de som er i jobb har klart å komme tilbake nettopp fordi de har bedre funksjonsevne og mestring. Men det kan også forklares andre veien, i følge forskerne. Det å være i jobb, også i redusert stilling, øker mulighetene for å opprettholde funksjonsevne og mestring.

- Annen forskning har vist at arbeid er bra for den enkeltes helse. Vi vet også arbeid er en viktig sosial arena. Arbeid i redusert stilling kan derfor være ett viktig steg mot full rehabilitering. Hvis alternativet ikke er å være i jobb i det hele tatt, da kan delvis arbeid også være et godt mål i seg selv, sier Irene Øyeflaten, hovedforfatteren bak studien.

Resultatet av undersøkelsen viser at tre av fem var i tilbake i jobb i mer enn en halv stilling. En av fire mottok minst 50% uførestønad.  Av de vel 600 rehabiliteringsdeltakerne var det 338 som svarte og ble inkludert i studien. I spørreskjemaet ble de spurt om arbeids og stønadssituasjon, og om hvordan de opplevde sin egen helse, funksjonsevne og mestring.

Rehabiliteringsprogrammet de deltok i er spesielt tilpasset langtidssykmeldte. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige problem som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Programmet er organisert som et fire ukers opphold ved Rehabiliteringssenteret AiR. Tilbudet består av en kombinasjon av fysisk aktivitet, opplæring og kognitive atferdsrettede endringsprosesser.

Prosjektet Oppfølging av langtidssykemeldte brukere etter opphold ved Attføringssenteret i Rauland i 2004

Kilde:

Øyeflaten, Irene; Midtgarden, Inger Johanne; Mæland, Silje; Eriksen, Hege R.; Magnussen, Liv Heide. Functioning, coping and work status three years after participating in an interdisciplinary, occupational rehabilitation program. Scandinavian Journal of Public Health, 2014.


26. juni 2014 12:11