Ny kartlegging av medisinsk uforklarte helseplager

For første gang er det utført en omfattende kartlegging av hvor mange som sliter med medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS) blant pasientene til norske fastleger. 


Av Andreas R. Graven

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskere ved Uni Research Helse har ledet arbeidet med studien.  

Flere enn 17 600 pasient-konsultasjoner over en fireukers periode, fordelt på 84 fastleger, danner datagrunnlaget for det nye forskningsarbeidet.

Det er nylig publisert i tidsskriftet BMC Family Practice.

Symptomer
Kartleggingen viser at smerter i muskel- og skjelett var det vanligste mønsteret for symptomer, fulgt følelser av kraftløshet, eller utmattelse. I tillegg rapporterte mange av pasientene også om svimmelhet, hodepine og problemer med mage/tarm.

I alt registrerte fastlegene i studien 526 konsultasjoner der det kunne fastslås medisinsk uforklarte plager og sykdom – noe som utgjør en andel på tre prosent av den totale mengden konsultasjoner.

- Dette høres kanskje ikke mye ut, men norske fastleger har faktisk ganske ofte pasienter med medisinsk uforklarte plager, sammenlignet med hvor hyppig legene møter pasienter med velkjente helseproblemer som høyt blodtrykk, diabetes, hjerteflimmer og depresjon, sier forsker og lege Erik L Werner.

Disse fire sistnevnte helseproblemene står for 1,3-4,9 prosent av alle konsultasjoner norske leger har med pasientene sine, mens MUPS altså står for 3 prosent.

Werner er tilknyttet Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet, og arbeider til daglig som fastlege ved Eydehavn Legekontor i Arendal kommune.

Stipendiat og fastlege Aase Aamland (bildet) er førsteforfatter av studien og professor Kirsti Malterud medforfatter.

Sammensatt gruppe med MUPS
Forskerne mener at funnene deres gjør det nødvendig å avstå fra ensidige beskrivelser av hvem som sliter med langvarige MUPS. Riktignok står kvinner for 76 prosent av tilfellene, men:

I vår studie er pasientgruppen sammensatt, en firedel er menn, en firedel har høyere utdannelse, en tredel er under 40 og nær halvparten er i arbeid, skriver forskerne i studien.

– Denne pasientgruppen er altså ikke bare middelaldrende kvinner som har det «vondt i livet og som er ute av arbeidslivet». En slik uheldig stereotyp oppfatning av disse pasientene gjør at de risikerer å bli møtte på en mindre respektfull måte, sier Aase Aamland til Dagens Medisin.

To andre nylig utførte studier, en i Nederland og en i USA, har for øvrig rapportert omtrent samme forekomst av MUPS.

Viktig å tallfeste
Erik L. Werner sier det er viktig å tallfeste forekomst for å bevisstgjøre fastlegene, slik at de lettere kan identifisere pasienter med uforklarte medisinske helseplager, med bakgrunn i felles kjennetegn og mekanismer:

- Håpet er å begrense endeløse utredninger som ofte bidrar til å øke frustrasjonen til både lege og pasient, og som sjelden gir noen sikker forklaring på plagene.

- Samtidig er det viktig at legene ikke tenker i stereotypier og grupper, men forholder seg til hver pasient som et individ, og tar plagene de har på alvor, sier Werner (bildet).

Kriteriene for funksjonshemmende MUPS som de har benyttet i denne kartleggingen innebærer fysiske symptomer uten noen påviselig fysisk årsak, som vedvarer minst tre måneder og som medfører redusert funksjonsevne.

I medisinsk litteratur og praksis benyttes det flere ulike betegnelser, som for eksempel subjektive helseplager (SHC) eller funksjonelle lidelser.

 

Referanse:
Aase Aamland, Kirsti Malterud og Erik L. Werner. Patients with persistent medically unexplained physical symptoms: a descriptive study from Norwegian general practice. BMC Family Practice 2014, 15:107 doi:10.1186/1471-2296-15-10

 

 

MUPS
MUPS (Medically Unexplained Physical Symptoms) er en betegnelse på uspesifikke helseplager som ikke lar seg påvise med vanlige medisinsk utredning på røntgen, blodprøver eller andre tester. Det kan være smerter, tretthetsfølelse, nummenhet, prikking i huden, svimmelhet etc. De fleste mennesker har slike plager fra tid til annen, som går over av seg selv. Noen ganger blir disse helseplagene værende over lang tid og kan føre til sykmeldinger eller annen funksjonsnedsettelse.


15. juli 2014 10:23

Personer involvert