Samsoving kan gi dårligere søvn

Barn som er mye våken om nettene ved seks måneders alder er mer våkne om natten ett år senere. Å dele seng med barnet kan gi dårligere søvn og flere nattlige oppvåkninger.

Å få en god søvnrytme er en sentral utviklingsoppgave de første leveårene. Forsker Mari Hysing har kartlagt søvnmønsteret det første leveåret for å se hva som kjennetegner de barna som utvikler søvnvansker over tid.

- En tredjedel av spedbarna som hadde nattlige oppvåkninger da de var seks måneder, hadde fremdeles oppvåkninger hver natt ved 18 måneders alder. De har mindre total nattesøvn og hyppigere oppvåkninger enn andre barn, forteller Hysing, forsker ved RKBU Vest.

Faktorer som kan påvirke utviklingen av søvnvansker:

• Å dele seng med barnet viste en tydelig sammenheng med utviklingen av søvnvansker over tid, også etter at man hadde tatt høyde for tidligere søvnvansker. Definisjonen på samsoving var barn som sov mer enn halve natten sammen med foreldrene sine.

• Jo lenger barnet delte seng med foreldrene, jo større var sjansen for kort søvntid og hyppigere oppvåkninger ved 18 måneders alder.

• Amming var relatert til hyppige oppvåkninger ved seks måneders alder, men dette var ikke forbundet med utvikling av søvnvansker senere.

Undersøkelsen bygger på informasjon fra mer enn 55 000 barn fra MoBa undersøkelsen. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra RKBU Vest, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og University of California, Berkeley.


Kilde:

Hysing, Mari; Harvey, Allison G.; Torgersen, Leila; Ystrom, Eivind; Reichborn-Kjennerud, Ted; Sivertsen, Børge
Trajectories and predictors of nocturnal awakenings and sleep duration in infants
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 35(5):309-316, 2014


21. august 2014 15:29

Personer involvert