Lavere kvalitet på store legevakter

En ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin viser at legevaktene blir større, men at kompetansen ikke øker i tråd med størrelsen.


Størrelsen på norske legevakter øker, men kvaliteten følger ikke med i utviklingen. (Foto: Colourbox)

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) lager flere rapporter ut ifra Nasjonalt legevaktregister. Forsker og nestleder ved Nklm, Tone Morken, har sammenliknet den aktuelle rapporten med tilsvarende rapporter som er gjort tidligere. På generell basis ser hun ikke en positiv utvikling.

– Vi ser at en del pasienter får lenger reisevei uten at de får et bedre tilbud, slik vi hadde tenkt, sier Morken til Dagens Medisin.

Lenger reisevei

De siste årene har mindre legevakter blitt slått sammen for å danne større enheter, ofte på tvers av kommuner; såkalte interkommunale legevakter. Hovedideen bak dette har vært større og mer robuste legevakter og dermed bedre tilbud til den enkelte pasient.

– Vi ser en trend til at dette ikke er blitt fulgt opp med bedre bemanning og bedre kompetanse, slik forutsetningen var, sier Morken til Dagens Medisin.

Potensielt flere feil

Potensielt kan lav bemanning og kompetanse gi en større sjanse for at det skjer feil på norske legevakter. Funnene i rapporten viser blant annet at kun åtte av ti legevakter kun har én lege på vakt på kveld, natt og helg.

Morken forteller at Nklm ser lyspunkter ved at noen legevakter allerede har begynt å stille strengere krav til seg selv, selv om det fremdeles er mye som mangler.

Kilder:

Dagens Medisin, 13.10.2014

Morken T, Midtbø V, Zachariassen SM. Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2014. Rapport nr. 4-2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014


15. oktober 2014 14:03

Personer involvert