Ett av ti barn opplever vold mellom mor og far

Tilfeller av seksuelt misbruk og fysisk vold har gått ned i løpet av de siste 20 år. Andelen barn som ser eller hører vold mellom foreldre er derimot uendret.

Å være vitne til vold mot mor eller far kan ha minst like store konsekvenser for barnet som det å bli utsatt for direkte vold. Illustrasjonsbilde colourbox.com

Forskere har gått gjennom og sammenfattet 24 nordiske studier som har undersøkt forekomst av barnemishandling og overgrep i familien. Fysisk avstraffelse av barn er forbudt ialle de fem nordiske landene, men  gjennomgangen viser likevel at mellom tre og ti prosent har vært utsatt for grovere fysisk vold fra foreldrene. - Lovforbud forhindrer dessverre ikke at mange barn utsettes for fysisk mishandling av foreldrene sine, sier forsker Kathrine Kloppen.

Incest ser ut til å være den minst vanlige formen for barnemishandling i familien. -Det har imidlertid ofte alvorlige konsekvenser for dem som rammes, sier Kloppen.

Sammenheng mellom det å være vitne til vold og selv å bli utsatt for vold

Mellom syv og tretten prosent av barna i de nordiske studiene hadde sett eller hørt vold mellom foreldre. - Fra tidligere forskning vet vi at det kan ha minst like store konsekvenser for barnet som det å bli utsatt for direkte vold, sier Kloppen.

En av de fire norske undersøkelsene som forskerne har gått gjennom finner at barn som har opplevd vold mellom foreldrene, hadde åtte ganger så høy risiko for selv å bli utsatt for vold fra far enn andre barn.

Barna har krav på å bli sett og hørt

- Barn er som regel utrolig lojale mot foreldrene sine, så det skal som regel veldig mye til før de sier ifra, forklarer Kloppen. De «forteller» i stedet om forholdene I hjemmet ved å bli engstelige, deprimerte, selvskadende, spiseforstyrrede eller adferdsvanskelige. De er derfor avhengige av at de blir fanget opp av noen som ser og gjør noe. Fagpersoner som arbeider med barn – lærere, helsesøstre, barnevernsansatte og barnehagepersonell, men også leger og tannleger og annet helsepersonell – har en lovpålagt plikt til å melde ifra ved mistanke om vold, overgrep eller alvorlig forsømmelse av barn.

Les også kronikken "Volden truer bak lukkede dører" (Bergens Tidende 17.10.2014)


Kilde

Kloppen, K., Mæhle, M., Kvello, Ø., Haugland, S., & Breivik, K. (2014). Prevalence of intrafamilial child maltreatment in the Nordic countries: a review. Child Abuse Review (epub ahead of print). doi: 10.1002/car.2324


17. oktober 2014 10:51

Personer involvert