Ungdom med diabetes har like god psykiske helse som andre

Diabetes har blitt assosiert med økt risiko for dårlig psykisk helse. En studie fra ung@hordaland viser derimot at ungdom med diabetes ikke har flere psykiske vansker enn jevnaldrende.


Undersøkelsen fant ikke sammenheng mellom diabetes type 1 og psykisk helse. (Foto: Colourbox)

Kryssjekket diabetes og mental helse
Den nye studien har hentet data fra ung@hordaland, en stor populasjonsbasert undersøkelse av alle ungdommer i Hordaland i 2012. Til sammen 9883 ungdommer i alderen 16-19 år deltok.
 

Ungdommene svarte på spørsmål om somatiske sykdommer, og 40 av ungdommer rapporterte at de hadde type 1 diabetes, noe som samsvarer godt med forekomsten på landsbasis. Ungdommene svarte også på en rekke spørreskjema knyttet til psykisk helse, for eksempel depresjon, angst, tvangsatferd, hyperaktivitet, uoppmerksomhet, søvnproblemer og spisevansker.
 

Skiller seg ikke fra jevnaldrende
– Funnene viser at ungdom med type 1 diabetes ikke skilte seg fra sine jevnaldrende på noen av disse punktene. Det var ingen tegn til økt forekomst av psykiske vansker hos de unge diabetikerne, sier Mari Hysing ved Uni Research Helse. 
 

Funnene står i sterk kontrast til tidligere studier, og viser at type 1 diabetes ikke er forbundet med økt risiko for psykiske vansker blant ungdom.

Kilde:
Sivertsen, Petrie, Wilhelmsen-Langeland & Hysing: Mental health in adolescents with Type 1 diabetes: results from a large population-based study. BMC Endocrine
Disorders 2014 14:83.

 


17. oktober 2014 11:01

Personer involvert