Bruk av fastlege og legevakt under svineinfluensaepidemien i 2009

Kontakt med fastlegen ga mindre bruk av legevakt under svineinfluensaepidemien

Dette er et av funnene i en ny artikkel publisert av forskere ved Universitetet i Bergen, Allmennmedisinsk forskningsenhet- Uni Research Helse og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin- Uni Research Helse.

Data er hentet fra alle elektroniske refusjonskrav fra legevakter og fastleger i årene 2008-09.

Hensikten var å undersøke hvordan bruk av fastlege og legevaktene ble påvirket av svineinfluensaepidemien høsten 2009, spesielt med hensyn til risikogrupper.

Hovedbudskap:

  • Gravide og pasienter med lungesykdom eller diabetes hadde økt legevaktsøkning for influensa sammenlignet med pasienter uten risikofaktorer.
  • Influensapasienter med minst en konsultasjon hos fastlegen hadde mindre bruk av legevakt enn de uten fastlegekontakt.

Les artikkelen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25361634

Referanse: Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Primary care utilization among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? Fam Pract 2014 Oct 31.


6. november 2014 14:25