Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Selv om Nklm fortsatt er bekymret for driften fra 2015, er situasjonen ved de aller fleste mottakene ikke dramatisk, og mer preget av "vanlig drift" enn nedbygging

 

På bakgrunn av den foreslåtte plasseringen av overgrepsmottakene i spesialisthelsetjenesten fra 2015, har Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin utført en kartlegging av status ved overgrepsmottakene.

Hovedbudskap:

  • Selv om Nklm fortsatt er bekymret for driften av overgrepsmottakene fra 2015, er situasjonen ved de aller fleste mottakene ikke dramatisk, og mer preget av "vanlig drift" enn nedbygging
  • De fleste mottak har ikke økonomiske avtaler på plass for 2015
  • Det er bekymring ved mottakene knyttet til å splitte den akutte behandlingen av overgrepsutsatte, der seksuelle overgrep flyttes til spesialisthelsetjenesten og vold i nære relasjoner skal ivaretas i primærhelsetjenesten, men ikke i organiserte overgrepsmottak
  • Det syns ikke som essensiell kompetanse er gått tapt i særlig grad, for eksempel ved at nøkkelpersoner har sluttet under en periode preget av usikkerhet

Les hele rapporten her: http://hdl.handle.net/1956/8597

Referanse: Johnsen GE, Hunskår S, Zachariassen SM, Alsaker K, Nesvold H. Overgrepsmottakene - Status per juni 2014. Rapport nr. 5-2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014.


6. november 2014 15:07