Kuttet sykefravær med helseforedrag på jobben

Mange tiltak mot sykefravær hjelper ikke, men prosjektet iBedrift har vist at enkel informasjon om rygg- og nakkeproblemer har god effekt på fraværet. 

 Forsker og prosjektleder Torill Tveito i Uni Research Helse. (Foto: Eivind Senneset)

Nå utvider forskerne prosjektet med fokus også på ansattes psykiske helse.

Gjennom foredrag på arbeidsplassen med fokus på å hindre usikkerhet og bekymringer, har prosjektet iBedrift vist at det er mulig å oppnå betydelig nedgang i sykefraværet relatert til rygg- og nakkeplager.

Det er Torill Tveito og forskerkolleger i Uni Research Helse som i samarbeid med professor Aage Indahl og hans stab ved Kysthospitalet i Stavern har dokumentert nedgangen.

Kunnskapsbaserte foredrag
Opplegget bestod av fire foredrag i arbeidstiden der ansatte fikk kunnskapsbasert informasjon om muskelskjelettplager med spesielt fokus på ryggplager.

– Vi ser en klar effekt. Sykefraværet ble redusert i begge gruppene som hadde iBedrift, sier Torill Tveito, som nå er prosjektleder.

Foredragene ble utført av blant annet fysioterapeuter og sykepleiere med spesiell opplæring innenfor prosjektet. I tillegg ble det valgt en mestringskontakt på hver arbeidsplass som de ansatte kunne henvende seg til hvis de ønsket, og som kunne hjelpe med tips og råd i forhold til å gjennomføre jobben på tross av plagene.

Funnene viser at sykefraværet minsket med henholdsvis 7 prosent og 4 prosent i de to testgruppene, mens fraværet økte med 7 prosent i kontrollgruppen som ikke hadde tilgang til opplegget.

– Dette kan synes som små reduksjoner, men betyr mye for dem det gjelder og har også stor økonomisk betydning, konstaterer Tveito.

Fokus på psykiske helse
Nå skal altså de samme forskerne undersøke om informasjon om psykisk helse har samme positive effekt på sykefraværet.

– Vi vet en del, men ikke nok. Vi vil vite mer om hva som kan få ned sykefraværet, sier Tveito.

Omtrent 20 prosent av sykefraværet har sammenheng med en diagnose innenfor psykisk helse.

Torill Tveito ønsker nå å undersøke om det er mulighet for en ytterligere reduksjon i sykefraværet ved å inkludere informasjon om dette i iBedrift. Det vil da fokuseres på de mest alminnelige psykiske plagene, slik som angst og depresjon.

Til den nye delen av prosjektet, som settes i gang nå i høst, rekrutteres rundt 150-200 private barnehager i fire til fem fylker på Østlandet.

Som i første runde vil forskerne benytte et såkalt randomisert kontrollert studiedesign, som gjør det mulig å måle effekter av informasjon og tilgang på mestringskontakt for å se hva som virker best.

Oppfølgingen av de barnehageansatte skal foregå over et år.

– Gruppene vil få tre ulike foredrag, et om psykiske plager, et om muskel- og skjelettplager og et refleksjonsmøte om hvordan man konkret kan benytte denne kunnskapen i den aktuelle bedriften, sier Tveito.

Dokumentert nedgang
Undersøkelser har vist at 60-80 prosent av oss får ryggplager i løpet av livet, og muskelskjelettplager utgjør cirka 40 prosent av sykemeldingene i landet, av disse er ryggplager den største enkeltdiagnosen.

Ved å fokusere på at normal bevegelse har bedre effekt på ryggsmerter enn det å holde seg hjemme fra arbeid og ligge i ro, har de klart å hindre usikkerhet og bekymringer rundt deltakernes nakke- og ryggplager. Dette førte til en synlig reduksjon av sykefraværet.

Prosjektet ble utført i to kommuner, Horten og Kongsberg, blant kommunalt ansatte fordelt på 153 avdelinger. Disse ble delt inn i tre ulike grupper.

I den første gruppen ble det holdt fire informasjonsmøter direkte i bedriften, og bedriften fikk tildelt en mestringskontakt.

Gruppe nummer to hadde samme tilgang til mestringskontakt, men mestringskontakten hadde i tillegg mulighet til å henvise videre til poliklinikk. Den tredje gruppen var en kontrollgruppe, altså en gruppe som ikke hadde tilgang til noen av disse.


Odeen, Ihlebæk, Indahl, Wormgoor, Lie & Eriksen: Effect of Peer-Based Low Back Pain Information and Reassurance at the Workplace on Sick Leave: A Cluster Randomized Trial. Journal of Occupational Rehabilitation. June 2013, Volume 23, Issue 2.

 


12. november 2014 09:17

Personer involvert