Vold i nære relasjoner har stor innvirkning på arbeidslivet

Intervju med Kjersti Alsaker i Kilden- informasjonssenter for kjønnsforskning

"Vold i nære relasjoner handler ikke bare om et vanskelig liv hjemme...det har også stor innvirkning på arbeidslivet" sier Kjersti Alsaker til Kilden, informasjonssenter for kjønnsforskning. Alsaker, som er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Høyskolen i Bergen, har sammen med 3 forskerkollegaer fra Universitetet i Bergen og Helse Bergen gjort en tverrsnittundersøkelse hvor ett utvalg av kvinner har fått spørsmål om lønnsarbeid, fysisk og psykisk partnervold og handlinger utført av partner som gjorde arbeid vanskelig. Artikkelen "Vold i parforhold kan gjøre lønnsarbeid vanskelig", ble publisert i Tidsskrift for kjønnsforskning 20. november 2015.

Les intervjuet her: http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=89607

Lenke til artikkelen: http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=89584


21. november 2014 09:03