Kunnskapsministeren roser Olweusprogrammet

Kunnskapsministeren sier det er viktig å arbeide langsiktig og systematisk i arbeidet mot mobbing, og at vi må bruke de tiltakene vi vet fungerer.

Rjukan ungdomsskole er en av skolene som bruker Olweusprogrammet, og han mener deres gode arbeid kan være til inspirasjon for andre skoler som ikke jobber like systematisk.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trekker frem tre ting de vil fokusere på i arbeidet mot mobbing:

  • Gå gjennom all jussen for å sikre at de som blir mobbet har et godt nok rettsvern.
  • Bruke mer penger på programmene som fungerer.
  • Kampen mot mobbing handler også om en ansvarsmobilisering alle er nødt til å ta del i. Alle voksne i skolen og alle som har barn i skolen, men også alle andre, må ta ansvar. Dette har blant annet med hvordan man kommenterer og hvordan man oppfører seg på nettet som voksen.

- Vi må bruke de tiltakene som vi vet fungerer, Olweusprogrammet er et av programmene som har hatt gode resultater, sier Røe Isaksen. Han trekker frem Olweusprogrammet som et av de nasjonale programmene som de støtter.

Les mer om Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd


27. november 2014 10:34