Tre prosjekter får FRIPRO-midler

Klimaforskere og musikkterapeuter i Uni Research kan glede seg over Fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra Forskningsrådet i denne runden.

 Klimaforsker Carin Andersson Dahl har fått FRIPRO-midler til et prosjekt om Nordatlanteren, i underkant av 8 millioner kroner. Prosjektet hun leder har tittelen Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability. (Foto: Helge Skodvin) 


I Uni Research Klima er to prosjekter med oppstart i 2015 innvilget av fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK).

FRINATEK har gitt grønt lys til Carin Andersson Dahls prosjekt på Nordatlanteren, til i underkant av 8 millioner kroner, med tittelen Extending the instrumental record of North Atlantic Ocean climate variability. 

Samarbeidspartnere i klimaprosjektet Carin Andersson Dahl leder, er HI, UiB GFI, UiB GEO, Faroe Marine Research Institute, Bangor University, Johannnes Gutenberg Universität Mainz.

I prosjektet inngår også forskerutdanning gjennom internasjonal medfinansiering/samarbeid fra the Marie Curie Initial Training Network ARAMACC.

Karbonsyklus 
Det andre prosjektet fra Uni Research klima som får støtte, er omtrent i samme størrelsesorden, og ledet av Jerry Tjiputra.

Dette prosjektet har tittelen Overturning circulation and its implications for global carbon cycle in coupled models.

Det handler om å forstå nøkkelprosesser som er med på å styre omveltning av vannmassene i den norske jordsystemmodellen (NorESM) i ulike klimatilstander - for å kunne si noe om hvordan dette påvirker karbonsyklusen i havet.

Se innvilgede prosjekter her

Nansensenteret, UiB og University of Oxford er samarbeidspartnere.

Begge prosjektene på klima inngår som en del av samarbeidet i Bjerknessenteret.

Støtte til forskning på musikterapi
Også den ledende forsker og musikkterapeut Karin Mössler får Fri prosjektstøtte, i kategorien unge forskertalenter.

Klimaforskerne Jerry Tjiputra og Carin Andersson Dahl, og musikkterapi-forsker Karin Mössler (til høyre), får FRIPRO-midler til sine prosjekter de kommende årene.


Mössler er tilknyttet Uni Research Helse og GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning.

Forskningen ved GAMUT har blant annet vist at musikkterapi har en positiv effekt på klientens motivasjonsnivå, affektive tilstand, relasjonelle og sosiale ferdigheter. 

- Gratulerer
- At tre søknader om FRIPRO-midler får støtte er strålende. FRIPRO henger høyt, de vitenskapelige kravene er høye - dette er viktig både for forskerne selv og for Uni Research. Gratulerer så mye til de som har fått støtte, sier administrerende direktør Aina Berg i en kommentar.

Musikkterapi-prosjektet til Karin Mössler er innvilget av Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap(FRIHUMSAM) .

Se innvilgede prosjekter her

Det har tittelen The bodily and emotional quality of the therapeutic relationship as outcome predictor in music therapy with children on the autism spectrum. 

Musikkterapiforskningen skal foregå i perioden 2015-2018. Rammen for prosjektet er i overkant av 8 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner kommer fra Forskningsrådet.


10. desember 2014 10:32

Personer involvert