Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene.

Ny rapport fra Nklm på oppdrag fra Akuttutvalget

 

 

Regjeringens Akuttutvalg skal levere innspill til en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Akuttutvalget har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse (Nklm) i oppdrag å utrede ”Nasjonale krav til legevakt og fremtidens ø-hjelptilbud i kommunene”.

 

Hovedpunktene i rapporten er:

I. Forslag til nasjonale krav til legevakt

a. Status over legevakttjenesten 2014

b. Forslag til nasjonale krav og veiledende standarder

c. Modellskisser for legevakt i hele/deler av landet

II. Fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene

 

Last ned rapporten her

Referanse:

Hunskår S, Blinkenberg J, Bondevik GT, Ellensen E, Furu SF, Johansen IH, Melf K, Midtbø V, Morken T, Raknes G, Rebnord IK. Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. Rapport nr. 7-2014. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, 2014.

 

Foto: Tone Morken

 


12. desember 2014 10:53