Fremmer godt samspill

Metode for å støtte foreldre i å bli bedre kjent med og forstå det nyfødte barnets kommunikasjonssignaler oppleves nyttig for både foreldre og helsearbeidere.

Newborn Behavioral Observation (NBO) er en metode for å observere nyfødte barn og støtte foreldrene til å bli mer sensitive samt styrke kommunikasjon mellom foreldre og barn.

- Foreldre gir tilbakemelding om at de opplever NBO som en nyttig metode, hvor de blir bedre kjent med det nyfødte barnet. De opplever å lære om barnets kompetanse og ressurser gjennom NBO, og hvordan de kan lese og forstå barnets atferd, sier NBO-Observatør Rakel Greve, ved RKBU Vest.

Ved å bli kjent med hvordan barnet reagerer kan foreldrene legge til rette for god søvn. Illustrasjonsfoto: shutterstock

I 2015 starter Askøy og Fjell kommune et pilot-prosjekt hvor helsesøstrene skal prøve ut NBO som intervensjon i familier der mor er i risiko for depresjon. Formålet med NBO er å sensitivisere foreldrene og på denne måten fremme gode samspillsrelasjoner mellom foreldre og barn, øke barnets selvreguleringsevner og redusere nedstemthet og stress hos foreldrene.

Styrke relasjonen
Metoden NBO er utviklet for å styrke relasjonen mellom barnet og foreldrene, og består av 18 ulike observasjoner som kan gjøres av det nyfødte barnets kapasitet og atferd. For eksempel at barnets kapasitet til å beskytte søvnen sin mot stimuli fra lys og lyd i omgivelsene rundt seg, observeres. Noen spedbarn har evne til å raskt venne seg til og stenge ute stimuli fra omgivelsene, mens andre har lettere for å bli forstyrret. Ved å bli kjent med hvordan barnet reagerer kan foreldrene legge til rette for god søvn, ved å skjerme fra lys og lyd hvis deres barn trenger det. Et annet eksempel på en observasjon er barnets kapasitet for å la seg trøste når det gråter.


15. desember 2014 20:43