Høyringsuttale: Akuttutvalget sin delrapport om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus

Nklm har avgitt høyringsuttale vedrørande Akuttutvalget sin delrapport til Helse-og omsorgsdepartementet

Akuttutvalget skal utrede den akuttmedisinske kjeda utanfor sjukehus og frivillige si rolle i akuttberedskapen. Utvalget skal levere endeleg rapport til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2015.

Les Nklm si høyringsuttale til Akuttutvalget sin delrapport her

 

Foto: Entra Eiendom


17. desember 2014 10:05