Hjerneløst dyr en mester i nervecelle-reparasjon

Selv om sjøanemonen ikke har hjerne, danker den ut oss mennesker på ett område. 


Av Andreas R. Graven

Sjøanemonen Nematostella vectensis bruker stamceller som er overraskende like menneskets, når den skal lage sine nerveceller. (Foto: Chiara Sinigaglia)


Det enkle dyret har nemlig stamceller rundt i hele kroppen som klarer å produsere nerveceller også i voksen alder.

I en ny studie fra Uni Research Sars-senteret viser forskerne Gemma Richards og Fabian Rentzsch at sjøanemonen Nematostella vectensis bruker stamceller som er overraskende like menneskets, når den skal lage sine nerveceller.

- At vi har oppdaget denne likheten hos N. vectensis, gjør det mer sannsynlig at vi kan styrke kunnskapen om menneskets stamceller, sier Rentzsch.

Den nye studien er publisert i tidsskriftet Development.

Opphav til spesialiserte celler
Det vil utvilsomt være viktig å vite mer menneskets stamceller, som danner opphav til mange typer spesialiserte celler, som nerveceller vi har i huden, i magen, i hjernen – bare for å ta noen eksempler.

Forskerne Gemma Richards og Fabian Rentzsch i rommet med sjøanemoner som benyttes i forskningen. (Foto: Andreas R. Graven)

Nervecellene ble generert av stamceller da vi var på fosterstadiet. I motsetning til sjøanemonen, har vi mennesker kun noen ytterst få gjenlevende stamceller som kan lage nerveceller, når vi blir voksne.

Derfor er det også så vanskelig å få reparert ødelagte nerveceller, for eksempel etter et slag.

I andre deler av dyreriket derimot, blant de tilsynelatende enkle sjøanemonene, foregår reparasjoner av nerveceller med langt større letthet.

- Som embryo kan sjøanemonen Nematostella vectensis klare å generere nerveceller til hele kroppen, og anemonen kan fornye nervesystemet fullstendig som voksen, sier forsker Gemma Richards ved Uni Research Sars-senteret.

Denne temmelig fjerne slektningen av mennesket er i praksis en mester på området.

Kverner i bakhodene
Ved å benytte genanalyser har forskerne funnet fram til en spesifikk gruppe stamceller i sjøanemonen, som jobber på lignende vis som hos mennesker i dannelsen av nerveceller.

-Vi ser ikke noen direkte forbindelse til hvordan menneskets nervesystem skal kunne regenereres, men hvorfor disse dyrene er så mye flinkere til å lage nye nerveceller enn oss mennesker, kverner naturlig nok i bakhodene våre, sier Rentzsch.


Publikasjon: 
Gemma Sian Richards og Fabian Rentzsch (2014) Transgenic analysis of a SoxB gene reveals neural progenitor cells in the cnidarian Nematostella vectensis. Development. 


2. desember 2014 11:00