- ikke bare et problembarn

Ungdom under omsorg av barnevernet opplever ofte å bli satt i bås. Som andre ønsker de å bli sett som den de er.

 

Gamut gitar

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

For å finne ut hvordan musikkterapeuten bedre kan hjelpe ungdom som er under omsorg av barnevernet har forsker Viggo Krüger intervjuet 15 av disse om hvordan de bruker musikk i hverdagen sin. Han har særlig sett på bruken av musikk med tanke på problemer og utfordringer knyttet til det å være under omsorg av barnevernet.

Ungdommene forteller om hvordan de bruker musikk til å strukturere vanskelig tanker og følelser, og hvordan de ved hjelp av musikken bearbeider sin egen identitet som «barnevernsbarn.» Musikken inngår i ungdommenes selvbiografiske livsfortelling og den hjelper dem til å finne ut hvilke fellesskap de tilhører og hvilke de vil være en del av.

Flere ungdommer forteller at de bruker musikk for å få kontakt med jevnaldrende og voksne. Å lytte til musikk, eller å spille, setter i gang og påvirker samtaler og skaper rom for likeverdige relasjoner med andre. Bruk av musikk fører ofte til positive tilbakemeldinger fra jevnaldrende og andre voksne.

- Dette er nyttig kunnskap for musikkterapeuter som jobber i barnevernet. Ved å forstå hvordan ungdommen bruker musikk i hverdagen, kan terapeuten bedre legge til rette for og hjelpe den enkelte med å utnytte sine musikalske ressurser, sier Viggo Krüger

Kilde

Krüger, Viggo & Stige, Brynjulf. Between rights and realities – Music as a structuring resource in the context of child welfare aftercare. A qualitative study, Nordic journal of music therapy, 2014.


25. mai 2014 14:52

Personer involvert