Dårlegare legevakt-tilbod!

Bergens Tidende i dag: leiar for Nklm, Steinar Hunskår, konstanterer at det på fleire område har gått nedover med legevakt-tilbodet
 

Større legevaktdistrikt utan å kompensere med fleire utrykningar, sjeldnare sjukebesøk og dårlegare kompetanse hos legane som bemanner legevaktene, er nokre av årsakene som Hunskår peikar på.

Les heile artikkelen i Bergens Tidende si utgåve den 08.01.15 her

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har på oppdrag frå regjeringa sitt Akuttutval laga ein ny rapport som, blant anna, inneheld forslag til nasjonale krav til legevakttenesta (Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene)

 

Foto: Tone Morken

 

 


8. januar 2015 09:58