Kroppsbildeforstyrrelser blant barn og unge henger sammen med spisevansker

Spisevansker hos barn og unge kan henge sammen med urealistiske kroppsoppfatninger.


Av Veronica Helle

Spisevansker har økt blant barn og unge i løpet av de siste tiårene, både i form av unødvendig slanking og økt overvekt.

Liv Sand disputerte i mars 2015 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Spisevansker kan henge sammen med urealistiske kroppsoppfatninger.
Illustrasjon: Colourbox

«Body image distortion and eating disturbances in children and adolescents».

Sand viser i avhandlingen at spisevansker kan henge sammen med urealistiske kroppsoppfatninger. Kroppsbildeforstyrrelser var særlig fremtredende blant barn og ungdommer med tegn til spisevansker eller overvekt.

Les også: Urealistisk kroppsbilde (sykepleien.no, 3.3.15)

Kjønnsforskjeller
Jenter med risiko for spisevansker hadde en tendens til å overvurdere sin egen kroppsstørrelse, mens guttene oftere undervurderte egen kroppsstørrelse. Disse kjønnsforskjellene kan tolkes i lys av rådende kroppsidealer, hvor slankhet ses som et mål for jenter, mens gutter også forventes å være muskuløse.

Overvekt
Avhandlingen viser også at en betydelig andel av ungdommer med overvekt oppfatter seg selv som normalvektige. Foreldrene viste en liknende tendens til å feilvurdere ungdommenes vektstatus. De undervurderte vektstatusen til en av tre jenter med overvekt og tilsvarende en av ti gutter.

Under- eller normalvektige
Ungdommer som var undervektige eller normalvektige, men som likevel opplevde seg som for tykke, viste høyere nivå av spisevansker og mentale helseplager enn de som ikke overvurderte egen vekt.

Funnene i doktorgraden bekrefter at det er viktig å kartlegge hvordan barn og unge i kjente risikogrupper oppfatter egen vekt og kroppsstørrelse.

Avhandlingen er basert på data fra Barn i Bergen-studien ved RKBU Vest, Uni Research Helse.
 

Les også:
- Helsearbeidere bør spørre om kroppsbilde

Slim fit klær for småbarn (NRK Her og nå, 9.2.15)

Les mer om prosjektet: Kroppsbildeforstyrrelser og spisevansker blant barn og unge

 

Les pressemeldingen


4. mars 2015 13:29

Personer involvert