Christian Rieber får Christieprisen

Universitetet i Bergen gir Christieprisen 2015 til Christian Rieber for hans mangeårige støtte til klima- og helseforskning. Han gir prispengene videre til studenter i musikkterapi.


Av Rune Rolvsjord

 

Christian Rieber mottar Christieprisen 2015
Rektor Dag Rune Olsen overrekker Christieprisen 2015 til Christian Rieber. Prisen ble overrakt under Christiekonferansen i Bergen. (Foto: Thor Brødreskift/UiB)

Rieber som er styreleder for GC Rieber Fondene, får prisen for å ha bidratt til nyskapende samhandling mellom UiB og omverdenen i en årrekke. Han har særlig bidratt til å bygge opp sterke fagmiljøer i Bergen på områdene klima, musikkterapi og alders- og sykehjemsmedisin.

- Å få Christieprisen er en stor overraskelse, en ære og en inspirasjon. Dette ville gledet min bestefar G.C. Rieber, som opprettet fondet i 1929. Han var fremtidsrettet og ville at pengene skulle brukes til å bygge bro mellom næringsliv og forskning, sier Christian Rieber i pressemeldingen fra Universitet i Bergen.

Musikk for bedre helse
Rieber har allerede bestemt seg for hvordan prisen på 250 000 kroner skal brukes: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking skal dele ut stipender til dyktige musikkterapistudenter de neste fem årene.

- Jeg har sett med egne øyne hvordan musikk kan virke som terapi for demente, alvorlig syke og funksjonshemmede, og redusere bruken av medisiner. Den solide forskningen ved GAMUT har gjort musikkterapi til et av våre største satsingsområder de siste årene, forteller Rieber.

- Når jeg ser hva unge mennesker får til, får jeg tilbake troen på verden. Jeg tror ungdommen vil løse de oppgavene som min generasjon ikke har klart. Kunnskap og forskning er basis for det hele, sier Christian Rieber.

En god samtalepartner

- Dette er utrolig hyggelig og svært fortjent, sier forskingsleder ved GAMUT, Brynjulf Stige. -Vi har hatt gleden av å samarbeide med Christian Rieber siden 2005-2006, og hele tiden har han vært personlig engasjert, aldri redd for å stille oss utfordrende spørsmål, men samtidig lyttende og med en klar anerkjennelse av fagmiljøets sjølstendighet. Det derfor ikke «bare» den økonomiske støtte som har skapt nye muligheter for utvikling av faget, men også samtalene. De har bidratt til økt bevissthet om samfunnsansvaret vårt. Kunnskapsklynga POLYFON, som jo fokuserer på samhandling mellom forskingsmiljø og praksisfelt, er slik sett et initiativ i beste Rieber-ånd.

Griegakademiets senter for musikkterapiforsking samler forskere fra Uni Research Helse og Griegakademiet, UiB og forsker på forholdet mellom musikk og helse, i kliniske og hverdagslige sammenhenger. Griegakademiet, UiB utdanner tilbyr en 5-årig integrert masterutdanning i musikkterapi.


29. april 2015 14:18

Personer involvert