Kognitiv atferdsterapi er en virksom behandling for angstlidelser hos barn

Terapien virker og har like bra resultater om den blir utført i grupper eller som individual terapi. ​


Av Rune Rolvsjord og Veronica Helle

Gro Janne Henningsen Wergeland disputerte i april for ph.d.-graden med avhandlingen: ”Effectiveness of cognitive behavior therapy for youth with anxiety disorders: a randomized controlled study”.

Dette viser avhandlingen til Gro Janne Henningsen Wergeland, forsker ved RKBU Vest og lege i Helse Bergen.

I kognitiv atferdsterapi lærer barna å utfordre tanker og atferd som skaper og opprettholder angst. Tidligere studier har vist at kognitiv atferdsterapi er en virksom behandling for barn med angst, men behandlingsformen er til nå ikke testet ut i Norge. 

Nå testet i Norge
Wergeland utførte fra 2008 til 2012 en behandlingsstudie i sju barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUPer) i Helse Vest. Studien undersøkte effekten av KAT gitt som 10-ukers individuell- eller gruppebehandling for barn med separasjon-, sosial-, eller generalisert angstlidelse. Rundt 180 barn og ungdom i alderen åtte til 15 år deltok. 

De med størst plager viste i mindre grad fullgod effekt av den relativt korte behandlingen.

– Barn med særlig store angstplager trenger ofte tilleggsbehandling utover standardbehandlingen. Hvis man utvider behandlingen med for eksempel flere timer, eller gir behandling over lenger tid, kan man tenke seg at disse barna ville oppnådd bedre effekt, sier Wergeland.

Resultatene av behandlingen forbedret seg ytterligere fra avsluttet behandling og til et år etter avsluttet behandling. Det kan bety at flere trengte lengre tid utover den relativt korte behandlingen til å øve på teknikkene de lærte.

Frafall
Barn av foreldre som selv hadde høyt nivå av angst, depresjon og stress, hadde større risiko for å falle fra behandlingen. Risikoen for å falle fra behandlingen var også større hos barna og foreldre som hadde lav tro på at behandlingen skulle virke.

- Dette er det mulig å gjøre noe med. Liten tro på behandlingen er et dårlig utgangspunkt, sier Wergeland.

Hun mener man bør spørre barn og foreldre om de har tiltro til behandlingen. - Hvis de ikke har det bør man bruke mer tid på å skape tiltro ved for eksempel å forklare behandlingsprinsippene bedre og jobbe med motivasjonen deres, sier Wergeland.

Angstlidelser forekommer blant fem til ti prosent av alle barn, og er de psykiske lidelsene som forekommer oftest hos barn.


29. april 2015 09:15