Akuttmedisinforskrifa med merknader

Rundskriv I -5/15 er no ute med merknader til enkeltbestemmingar i akuttmedisinforskrifta


Av Vivian Midtbø

Den nye akuttmedisinforskrifta, datert 20. mars 2015 trådte i kraft 1. mai. Rundskriv med merknader til enkeltbestemmingar i forskrifta blei publisert 30. april.

Rundskriv til akuttmedisinforskrifta

Akuttmedisinforskrifta


4. mai 2015 09:21