Vold mot legevaktpersonell

Organisatoriske grep kan redusere faren for vold og trusler på legevakten


Av Marie Louise Ljones

Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har gjort en studie hvor de har sett på ulike måter legevaktpersonell håndterer trusler og vold fra pasienter.

Forskerne identifiserte fire grep som kan bidra til å håndtere en trusselsituasjon på best mulig måte:

  1.     Redusere risikoen med å jobbe alene
  2.     Være forberedt
  3.     Løse misforholdet mellom pasientforventninger og tilbudet fra legevakten
  4.     Støtte fra ledelse etter hendelser


Foto: Tone Morken

Les artikkelen her

Referanse: Morken T, Johansen IH, Alsaker K. Dealing with workplace violence in emergency primary health care: a focus group study. BMC Fam Pract 2015; 16: 51. doi: 10.1186/s12875-015-0276-z.


19. mai 2015 15:34