Infeksjoner i sår som er suturert på legevakt

I ei ny studie er forekomsten av sårinfeksjonar i suturerte sårskadar ved ei norsk legevakt kartlagt


Av Vivian Midtbø

Forskarane frå Universitetet i Bergen, Jølster legekontor, Bergen legevakt og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, fann at i eit materiale med 102 pasientar med sårskadar suturert ved Bergen legevakt i 2011, utvikla 15 % lettare kliniske sårinfeksjonar. Det er ynskjeleg med fleire studiar som grunnlag for målretta forbetringar av sårskadebehandling i primærhelsetenesta.

Les artikkelen her

Referanse: C Brudvik, H Tariq, SV Bernardshaw, K Steen. Infeksjoner i sår som er suturert på legevakt. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:759 – 62. doi: 10.4045/tidsskr.13.1536

 

Foto: Tone Morken


20. mai 2015 14:02