Støtte til barn som pårørende

Boken «Familier i motbakke» ble lansert 28. mai. Boken handler om hva som kan være god støtte når sykdom eller rusavhengighet rammer familier.


Av Rune Rolvsjord og Veronica Helle

Kilde: Fagbokforlaget

Helsearbeidere har lovpålagt plikt til å se til at barns behov blir ivaretatt når foreldre har alvorlig sykdom eller rusavhengighet.

I "Familier i motbakke" beskrives en rekke hjelpe- og støttetiltak, fra lavterskeltiltak til samordning av tjenester, behandling og nettverksarbeid.

Kunnskapsbaserte tiltak
- Vi ønsket å finne og beskrive hvilke tiltak som finnes for praksisfeltet. Vi ville vise fram gode tiltak og erfaringer – og et kriterie var at tiltakene skulle være kunnskapsbaserte, sier Bente Storm Mowatt Haugland, forsker ved RKBU Vest og en av redaktørene bak boken.

Haugland mener at boken kan være nyttig for både studenter og ansatte i feltet, samt beslutningstakere både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Et stykke på vei
- Undertittelen "På vei mot bedre støtte til barn som pårørende" forteller at vi er i gang og har kommet et stykke, men at vi ikke ennå er der vi vil være i forhold til tiltak for disse barna og familiene. Så sier den også at vi skal gi støtte og ikke overta for familiene, forteller Haugland.

Boken har bidrag fra barn som har vokst opp med alvorlig syke eller rusavhengige foreldre, og fra klinikere og forskere.

Boken er ment å skulle inspirere til utvikling av tiltak for å støtte foreldre og barn i familier med sykdom eller rusavhengighet. 

- Vi håper også at boken kan bidra til mer forskningsevaluering og effektforskning av de tiltak som utvikles overfor disse barna og deres familier, sier Haugland.

 

"Familier i motbakke - på vei mot støtte til barn som pårørende" gis ut på Fagbokforlaget.


22. mai 2015 16:02