Viktig for kvalitet og kontinuitet

Skoler som arbeider med antimobbeprogrammet Olweusprogrammet må knytte til seg en autorisert instruktør. Nettverkssamlinger arrangeres for å sikre kvaliteten og kontinuiteten i arbeidet.


Av Veronica Helle

- Nettverkssamlingene har vært viktig for meg og vesentlig for at jeg har holdt antimobbearbeidet i gang, sier Anne Sveen Vaaga fra Haugesund kommune. Vaaga er instruktør i skolene i Haugesund kommune som bruker Olweusprogrammet.

Instruktørene i Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd blir utdannet ved RKBU Vest og fulgt opp med veiledning og nettverksmøter. Instruktørene har en rådgivende funksjon for skolene, rektor og lærerne. I tillegg har de opplæring i Olweusprogrammet til nyansatte.

- Det er en krevende oppgave for skolene og kommunen å arbeide mot mobbing. Nettverkssamlingene er med på å styrke posisjonen til oss instruktører i Olweusprogrammet med tanke på kompetanse, støtte og faglig oppdatering. Dette er viktig for tryggheten og lysten til å gå inn i oppgaven - og å bli i den, forteller Vaaga.

«Jeg trenger hjelp fra dere i elevrådet», sa Marit Brekke (til venstre), fra Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø da hun innledet til rollespill.

 

Sikre kvalitet
- Formålet med den jevnlige kontakten med instruktørene er å sikre kvalitet i kunnskapsoverføring til skolene og øker handlingskompetansen. Instruktørene er derfor veldig viktige i skolens arbeid mot mobbing, sier Andrè Baraldsnes, rådgiver i Olweusprogrammet ved RKBU Vest. I tillegg til denne nettverkssamlingen har de tilsvarende samlinger i Oslo og Trondheim.

På siste del av nettverkssamlingen i Bergen viste Marit Brekke, fra Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, hvordan instruktørene kan bruke rollespill som metode.

Rollespill som metode
- Jeg trenger hjelp fra dere i elevrådet, sa Brekke, da hun innledet til rollespill. Gjennom ulike øvelser fikk instruktørene erfaring med hvordan de kan bruke rollespill som metode. – Gjør dette med elevene og de får nyttige erfaringer. De vil få kompetanse på å kunne gi beskjed og å bruke ulike typer argumenter. Min erfaring er at elevene liker dette veldig godt, sier Brekke.

Start med lette tema
Elevene trenger å øve seg på dette. Og det kan være lurt å bruke denne metoden på enklere tema og ikke starte rett på de vanskelige tingene. – Det er dere som kjenner elevene best så dere vet om dere må gjøre tilpasninger, sier Brekke til instruktørene, og foreslår å for eksempel begynne med vinklingen «Hva skal en gjøre for å være venner?»

Olweusinstruktører med fin innlevelse og god innsats i rollespill.

Den siste øvelsen kalte Marit Brekke «Tunellen». Her skulle deltakerne en etter en si noe til elevene, foreldrene eller lærerne. - Her kan dere som voksne få innspill fra elevene på hvordan de mener vi skal ha det på skolen og hvordan vi skal være mot hverandre, sier Brekke.

 

Til elevene vil jeg si at de må si det til en voksen. Til lærerne vil jeg si at de må se alle elevene. Til foreldrene vil jeg si at alle må få oppleve å bli invitert hjem.

 


22. mai 2015 13:23