Slik blir legevakta betre

Kronikk ved Steinar Hunskår i dagens Bergens Tidende


Av Vivian Midtbø

Forskingsleiar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Steinar Hunskår, meiner legekompetansen ved norske legevakter truleg har vore fallande, og at kvaliteten ved legevaktene varierer sterkt i ulike delar av landet. Den nye akuttmedisinforskrifta trådte i kraft frå 1. mai i år, og Hunskår går her igjennom nokre av konsekvensane den ny forskrifta har for legevakt og resten av den akuttmedisinske tenesta.

Les kronikken her

Bergens Tidende, 2. juni 2015

 

Foto: Tone Morken


2. juni 2015 08:17