Søvnvansker hos gravide vedvarer etter fødsel

Ny norsk studie viser at søvnvansker hos gravide er svært vanlig, og vedvarer etter svangerskapet.


Av Veronica Helle

Søvnproblemer er vanlig hos gravide, men vi har visst lite om hvorvidt søvnvanskene er kroniske og om de vedvarer også etter fødsel.

Vedvarer over tid
Studien viser at 60 % av kvinnene hadde insomni i uke 32 av svangerskapet og uke 8 etter fødselen.  41 % av kvinnene hadde insomni to år etter fødselen. Gjennomsnittlige søvnlengde på de tre tidsperioder henholdsvis var 7:16, 6:31, og 6:52 minutter. Depressive symptomer eller andre helseforhold hos mor kunne ikke forklare graden eller stabiliteten av søvnvanskene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Hindre kroniske problemer
Mors søvnproblemer kan ha en negativ påvirkning på barnets utvikling. Derfor konkluderer forfatterne av artikkelen med at man bør undersøke om tidlig intervensjon eller forebyggende innsats for denne gruppen av kvinner kan hindre at søvnproblemene forblir kroniske.

Data fra denne undersøkelsen er hentet fra den longitudinell Ahus-studien, som omfattet 1480 kvinner som fødte ved Akershus universitetssykehus i 2010-2011. Disse kvinnene besvarte en rekke helserelaterte spørreskjema på tre ulike tidspunkt: i uke 32 av svangerskapet, og 8 uker og 2 år etter fødselen. Spørreskjemaene besto blant andre av Bergen Insomnia Scale, Pittsburgh Sleep Quality Index og Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet BMC Pregnancy & Childbirth, og er et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet, Uni Research Helse og Akershus Universitetssykehus.

 

Kilde: Trajectories of maternal sleep problems before and after childbirth: a longitudinal population-based study, BMC Pregnancy & Childbirth, 2015


3. juni 2015 19:43