90 millioner til karbonovervåkning

ICOS Norge får 90 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp. Uni Research er vertsinstitusjon.


Av Monika Sandnesmo

Jordklode. Illustrasjon
Nettverk av målestasjoner. Ringene er faste målestasjoner, de røde linjene er skipslinjer, og de grønne er gjentakende linjer. Illustrasjon fra ICOS-OTC

ICOS (Integrated Carbon Observing System) er et europeisk målenettverk for å overvåke utslipp av drivhusgasser. Målet er å kunne tallfeste vitenskapelig hvor mye ulike nasjoner slipper ut av drivhusgasser. Dette har stor betydning blant annet i forhold til å kunne etterprøve internasjonale utslippsavtaler.

Forskningsrådet deler nå ut 1,3 milliarder til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. Administrerende direktør i Uni Research, Aina Berg, er svært glad for Forskningsrådets bevilgning til ICOS Norge.  

Portrett av kvinne. Foto
Adm.dir Aina Berg. (Foto: Marit Hommedal)

- Vi har jobbet for å bli del av ICOS siden 2012. Denne satsingen vil gi viktig kunnskap for beslutningstakere, allmennheten og forskningsmiljøer, og er strategisk viktig for klimaforskningen i Bergen. Så en stor gratulasjon til oss og våre partnere i søkekonsortiet, sier Berg.

Nye stasjoner skal settes opp for å få presise data på den norske karbonbalansen, både på regional skala, og over land, hav og atmosfære.

Skal overvåke havet

Observasjonsnettverkene i ICOS er fordelt på tre sentre. Det atmosfæretematiske senteret (ATC – Atmospheric Thematic Centre) er plassert i Frankrike, mens det tematiske senteret for landbaserte målinger (ETC – Ecosystem Thematic Centre) ligger i Italia.

Senteret for overvåking av havet, OTC – Ocean thematic Centre, er et samarbeid mellom Bergen og Storbritannia ved University of Exeter. Senteret har allerede vært i drift i ett år, med Truls Johannessen som direktør. Han er professor på UiB, forsker ved Uni Research og tilknyttet klimasamarbeidet Bjerknessenteret.

Portrett av mann. Foto
Truls Johannessen

– Vi har allerede gått i gang med senteret på dugnadsbasis. Det har vært et internasjonalt ønske at Norge og Bjerknessenteret tar lederrollen på OTC. Vi har lenge markert oss på dette området, at midlene nå er på plass er svært gledelig. Nå kan vi ta det langsiktige løftet, sier Johannessen til Bjerknessenteret hjemmeside.

Forskningsdirektør ved Uni Research Klima, Trond Dokken, er svært fornøyd med at senteret nå for alvor kan komme i gang. 

– Det har vært en lang prosess å få ICOS og OTC på plass. Mange har jobbet utrettelig, og jeg må spesielt berømme Truls Johannessen for sin innsats for å få det hele på plass, sier Dokken. 

Søkekonsortiet i ICOS består i tillegg til Uni Research av CICERO, NILU, NIVA, NERSC, SKOG og LANDSKAP, HI, BIOFORSK, UiB og NPI.

Flere søknader fikk tilslag

Forskningsrådet slapp 29 søknader gjennom nåløyet denne gangen. Uni Research er også med i konsortiet til Aquafeed Technology Centre og Lofoten-Vesterålen cabled observatory (LoVe) med henholdsvis NOFIMA og Havforskningsinstituttet som vertskap. I Aquafeed kommer det blant annet midler til forskningsutstyr i forbindelse med Nasjonalt pilotanlegg på Mongstad.

I LoVe skal det etableres et havobservatorium bestående av en landforankret kabel med noder som skal samle informasjon om fysiske betingelser og biologiske følger for hele økosystemet i havområdet utenfor Vesterålen og Lofoten, og som også vil fungere som testplattform for nye typer miljøovervåkingsutstyr.


26. juni 2015 14:03

Personer involvert