Vil du studere familieterapi i Bergen?

Videreutdanning i familieterapi er et deltidsstudie som går over to år og gir en klinisk utdanning i systemisk familieterapi. Studiet starter opp høsten 2015. Søknadsfrist er 7. august.

Utdanningen gir en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene, anvendt på arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk. 

Målgruppe
Ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse, f.eks. ansatte i familiesentre, ambulante tjenester, barnevern, BUP, helsestasjon ol. Søkere må dokumentere minimum 3-årig helse og eller sosialfaglig utdanning på bachelor-nivå eller høyere. Søkere må også dokumentere praksis med barn, unge og familier minimum 2 år etter endt grunnutdanning. I studietiden må studentene være i minst 50% stilling der arbeid med barn/unge/familier utgjør en vesentlig del av virksomheten. Oppstart forutsatt nok søkere.

Les mer og meld deg på


1. juli 2015 13:03

Personer involvert