MR eller gips ved mistenkt brudd i båtbeinet?

Ny studie i Bergen tar for seg to ulike behandlingsstategier ved mistanke om scaphoid fraktur (brudd i båtbeinet).


Av Hanne Fosheim og Marie Louise Ljones

Brudd i båtbeinet oppstår gjerne dersom man faller og forsøker å ta seg for på strak arm. Båtbeinsbrudd kan være vanskelig å oppdage, og man vet at tidlig behandling kan være avgjørende for god tilheling.

 

I en ny studie har man sammenlignet de to behandlingsstrategiene 1) tradisjonell behandling med gips i 14 dager og deretter ny undersøkelse, versus 2) akutt MR med påfølgende behandling etter resultat av undersøkelsen, ved mistanke om båtbeinsbrudd. 

 

Forskningen konkluderer med at det er signifikant færre sykemeldingsdager og færre dager i gips blant dem uten fraktur i MR-behandlede pasienter, sammenlignet med dem som får tradisjonell behandling. Det skal ikke være noen signifikant forskjell i totale kostnader ved bruk av den ene behandlingsstrategien fremfor den andre. 

 

Overlege Torbjørn H. Berg ved Bergen legevakt har nylig publisert siste artikkel i doktorgradsarbeidet sitt, hvor forsker Knut Steen fra Nklm er biveileder og medforfatter.

 

Bergh TH, Steen K, Lindau T, Soldal LA,  Bernardshaw S, Lunde L, Lie SA, Brudvik C 
Costs analysis and comparison of usefulness of acute MRI and 2 weeks of cast immobilization for clinically suspected scaphoid fractures. Acta Orthopaedica 2015;86(3) 303-9


3. juli 2015 23:33

Personer involvert