Krenkelse kan bety hva som helst

Djupedalutvalget har skapt et problem med forslag om å innføre nulltoleranse mot krenkelse i skolen. Det kan bety hva som helst, fra å gå med caps til systematisk mobbing.


Av Veronica Helle

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Et sentralt forslag i Djupedalutvalgets utredning (NOU 2015:2) er å innføre begrepet krenkelse som et nøkkelord i arbeidet for å skape et trygt og godt psykososialt skolemiljø, en skolekultur uten krenkelser. 

Med et så tøyelig begrep som krenkelse kan lærere risikere å måtte bruke en masse tid på diskusjoner med sine elever om forhold som ikke har med elevenes trygghet å gjøre i det hele tatt.

Dette skriver Dan Olweus og Stein Gorseth i kronikk i BT.

Les hele kronikken

 

Utdanningsforbundet enig
Utdanningsforbundet slutter seg til konklusjonen i kronikken til Olweus og Gorseth om at Djupedalutvalgets forslag om «krenkelse» som samlebegrep har betydelige problem.
– Flere av tiltakene mot mobbing som Djupedalutvalget skisserer er gode, men bruken av begrepet krenking kan bidra til misforståelser, skriver Steffen Handal.
Les hele kommentaren til Handal 


10. juli 2015 10:40

Personer involvert