Ungdom med høyt skolefravær er oftere i kontakt med hjelpetjenester

Sammenliknet med ungdom som har lavt fravær fra videregående skole er elever med høyt og moderat fravær oftere i kontakt med en rekke hjelpetjenester.


Av Veronica Helle

De har også oftere kontakt med flere enn en tjeneste og har hyppigere kontakt med tjenestene.

Ungdom med høyt fravær rapporterer mest kontakt med alle tjenestene, fulgt av ungdom med moderat fravær. Samtidig var 40 % av ungdommene med høyt fravær ikke i kontakt med noen av tjenestene som ble undersøkt.

Unik mulighet
- Det at mange av ungdommene som har høyt fravær er i kontakt med helsetjenestene gir en unik mulighet for tjenestene til både å forebygge og jobbe aktivt med skolefravær. Samtidig vil det være en større utfordring å nå den store andelen av ungdommene som ikke er i kontakt med tjenestene, sier Kristin Gärtner Askeland, prosjektkoordinator ved RKBU Vest og stipendiat ved Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Tjenestene som ble undersøkt var skolehelsetjenesten, spesialundervisning, oppfølgingstjenesten (OT/PPT), fastlege, helsestasjon for ungdom og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). De største forskjellene fant man for kontakt med BUP, OT/PPT og helsestasjon for ungdom.

Resultatet er fra en artikkel som er publisert i BMC Public Health basert på data fra prosjektet ung@hordaland ved RKBU Vest, Uni Research Helse. Ungdommene ga selv informasjon om bruk av helsetjenester ved utfylling av spørreskjema. Informasjon om fravær var hentet fra offisielle registre hos Fylkeskommunen.

Kilde: Adolescent school absenteeism and service use in a population-based study


16. juli 2015 11:01

Personer involvert