Psykisk helse hos barn med kronisk sykdom

Kronisk sykdom gir en fordoblet risiko for å utvikle en psykisk lidelse, og nevrologisk sykdom gir en særlig økt risiko for sosiale vansker.

Hilde Ryland fant også i sitt doktorgradsarbeid at evnenivå (IQ) er nært knyttet til psykisk helse og sosial funksjon hos barn. Høyt evnenivå er forbundet med mindre forekomst av psykiske lidelser og sosiale vansker. Dette fant hun både barn hos barn med og uten kronisk sykdom.

- Tenåringer bruker mer tid på venner enn på foreldre, og det sosiale blir viktigere. Derfor vil sosiale vansker trolig bli mer synlige etter hvert som barna blir større, sier Hilde Ryland.

Funnene understreker betydningen av å ta kognitiv funksjon i betraktning når en vurderer psykisk helse og sosial funksjon hos barn. Overlappet mellom nevrologiske tilstander, kognitive, psykiske og sosiale vansker oppfordrer til et bredt og tverrfaglig perspektiv når en undersøker og behandler barn, ikke minst i møte med barn som har en kronisk sykdom.

Hilde Ryland disputerte for ph.d.-graden med avhandlingen:

“Social functioning and mental health in children: the influence of chronic illness and intellectual function”

- Komiteen er imponert over omfanget og det høye vitenskapelige nivået på arbeidet, sier 1. opponent professor Annette La Greca, Department of Psychology, College of Arts & Sciences, University of Miami, U.S.A.

Les mer om prosjektet Psykisk helse hos barn med kronisk sykdom – betydningen av intellektuell og sosial funksjon


13. januar 2015 09:20