Kongens fortjenestemedalje til Camilla Voss

Psykologspesialist Camilla Voss har nedlagt en stor innsats med å bygge opp psykisk helsevern for barn og unge i Sogn og Fjordane gjennom 40 år. Den 30. september 2015 fikk hun Kongens fortjenestemedalje.

På vegne av RKBU Vest gratulerer senterleder Reidar Jakobsen Camilla Voss med utmerkelsen. - I tillegg til å være en verdig bekreftelse for Camillas mangeårige innsats, er tildelingen også med på å løfte frem fagfeltet hun brenner for: barn og unges psykiske helse, sier Jakobsen. 

Les mer om RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Camilla Voss mottar Kongens fortjenestemedalje
Camilla Voss ble overrakt Kongens fortjenestemedalje av Håkon Myrvang, ordfører i Naustdal kommune. Voss har engasjert seg spesielt for de minste barna, og har vært leder for sped- og småbarnsteamet ved BUP Førde i flere år. Overrekkelsen av Kongens fortjenestemedalje skjedde i forbindelse med BUP Førde sitt 40 års jubileum. Foto: Toril Bruvik, Helse Førde.

Voss har engasjert seg spesielt for de minste barna, og har vært leder for sped- og småbarnsteamet ved BUP Førde i flere år. Overrekkelsen av Kongens fortjenestemedalje skjedde i forbindelse med BUP Førde sitt 40 års jubileum.

Camilla Voss har  hatt tilknytning til RBUP/RKBU i en årrekke. Hun var med i planleggingen av RBUP sentrene på starten av 90-tallet, og var i en årrekke leder for RBUP Vest sitt råd. Hun har sittet i arbeidsutvalget for videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse og i en periode vikarierte hun som leder for  RBUP Vest. Camilla Voss har vært et viktig knutepunkt mellom RKBU Vest  og Sogn og Fjordane.

 


2. oktober 2015 14:29

cp: 2019-09-18 21:15:33