Forventninger kan forutsi sykefravær

Å slite med psykiske plager, og samtidig ha lite håp om fremtidig yrkesdeltakelse, gir lavere sannsynlighet for å komme tilbake i jobb. 


Av Rune Rolvsjord og Andreas R. Graven

Om man etter sykmelding kommer tilbake til jobb, eller går ut i mer langvarig fravær, påvirkes av ulike faktorer. En sentral faktor er hva man selv tror og forventer om muligheten til å komme tilbake i jobb, viser Camilla Løvvik i sin avhandling. (Foto: Rune Rolvsjord)


Usikkerhet og hvilke forventninger en person har om å komme tilbake i arbeid, kan forutsi hvorvidt man er sykmeldt eller ufør seks måneder senere.

Det viser resultater i Camilla Løvviks nye doktoravhandling. Løvvik er tilknyttet forskningsgruppen Stress, helse og rehabilitering i Uni Research Helse.  

Deltagerne var personer som strever med å være i jobb på grunn av vanlige psykiske plager som angst og depresjon.

En tredel sto i fare for å bli sykmeldt, en tredel var allerede sykmeldt. Den siste tredelen mottok varige ytelser, som for eksempel uføretrygd.

De med positive forventninger om fremtidig yrkesdeltakelse hadde større sannsynlighet for å være i jobb et halvt år senere.

Data fra Senter for jobbmestring

Løvvik finner også at forventningene forutsier yrkesdeltakelse bedre enn nivåer av angst og depresjon.

Forventninger hadde sammenheng med hvordan man tenker om psykiske plager. Men også mobbing i arbeidslivet var i seg selv en viktig faktor som økte risikoen for sykefravær og uførhet senere.

Datagrunnlaget i Løvviks avhandling er hentet fra prosjektet «Effektevaluering av Senter for jobbmestring». 

Dette er et NAV-tiltak som har god effekt på langtidsfraværet.

Helsetjenestens rolle

At for eksempel bedriftshelsetjenesten og fastleger tar opp forventninger om fremtidig arbeidsdeltakelse, er viktig, mener Løvvik. 

- Det er kanskje lett å tenke at hvis en som har usikker eller negativ forventning bare begynner «å tenke positivt», så ordner det seg. Men slik er det virkelig ikke, påpeker hun. 

Forventninger formes av erfaringer og muligheter som finnes i verden rundt oss. Dette er også opp til både arbeidsgivere, ledere, fastleger og bedriftshelsetjenesten å ta tak i, ikke bare enkeltpersonen med psykiske plager, sier Løvvik.


Referanse: 
Camilla Løvvik. «Common mental disorders and work participation – the role of return to work expectations». 
Doktoravhandling, UiB. Disputas fredag 16. oktober 2015.


9. oktober 2015 11:03

cp: 2019-09-23 17:16:51