Musikkaktiviteter gir ungdom verdifulle erfaringer

Viggo Krüger og  Astrid Strandbu lanserer ny bok der de ser på hva  økt bruk av musikk i skole, barnevern, fengsel, psykisk helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til.

Alle kan holde på med musikk om det legges til rette for det. Musikkutøvelse skal ikke bare være forbeholdt den med stort talent, mener forfatterne av boken Musikk, ungdom, deltakelse.

 

Boken Musikk, ungdom, deltakelse lansereres med eget arrangement på Litteraturhuset i Bergen 20. oktober fra kl. 19.00-21.00. Boken utforsker musikkens mangfold og potensial for å integrere ungdom som står i fare for å havne utenfor.

Viggo Krüger er førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk og er tilknyttet GAMUT. Han har selv erfaring med å jobbe med ungdom og musikk som musikkterapeut ved en barnevernsinstitusjon. I boken presenterer han blant annet sitt arbeid med «Kom nærmere», et musikkverksted for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet.

Kom nærmere er en satsning for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsningen er tilretteleggelse av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet.

I musikkverkstedet kan de ulike deltakerne spille sammen og bidra med musikk, tekst, lys, lyd og steke vafler. Verkstedet arrangerer også en revy. Da jobber ungdommene sammen i en prosess fram mot et felles mål.

-Det er ikke bare som utøvende musiker at man kan få noe ut av dette samholdet. Det kan være like givende å være en av de som skriver tekster, steker vafler eller gjør andre ting. Poenget er at det er musikken som binder dem sammen. Det er viktig å ha en arena og noen voksne støttepersoner som viser vei og følger deg ut på scenen og har tro på deg, sier Viggo Krüger

Musikk kan brukes i mange sammenhenger

Bruk av musikk i barnevernet vies mest oppmerksomhet, men boken ser også på hva økt bruk av musikk i institusjoner og virksomheter som skole, barnevern, fengsel, psykisk helsevern, sykehus og rusomsorg kan føre til.

Forfatterneundersøker hvordan det å delta i musikkrelaterte aktiviteter kan gi ungdom gode erfaringer i samhandling med både voksne og jevnaldrende og hva som skal til for at ungdom settes i stand til å engasjere seg i felles musikkprosjekter.

Musikk kan brukes av et bredt spekter av yrkesutøvere som for eksempel barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, pedagoger, sykepleiere og psykologer. Boken egner seg godt for personer som jobber med unge mennesker i ulike samfunnsinstitusjoner, både musikkterapeuter og andre.


15. oktober 2015 13:28