Hvilket verktøy skal du bruke?

Seminar om tidsskriftet PsykTestBarn og bruk av tester og kartleggingsverktøy skal gi testbrukere bedre grunnlag for vurdering av testbruk.

Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn skal bidra til at fagfolk og forskere kan velge tester og kartleggingsverktøy ut fra det som er dokumentert og evaluert.

Det finnes mange tester og kartleggingsverktøy på feltet barn og unges psykiske helse. Men det har manglet kunnskap om verktøyene måler det de skal. PsykTestBarn skal bidra til at testbrukere kan gjøre kunnskapsbaserte valg av tester og kartleggingsverktøy.

Tidsskriftet utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy som brukes for å undersøke psykisk helse hos barn og ungdom.

Les mer om seminar 30. november i Oslo, som skal gi deg bedre grunnlag for vurdering av hvilken test du skal bruke.

- Psyktestartiklene kan være et nyttig verktøy for klinikkene både i valg av metoder og gi nyttig informasjon om hvordan instrumentene kan benyttes, forteller Mari Hysing, som har representert RKBU Vest i fagpanelet i tillegg til å være PsykTest forfatter.

Hensikten med PsykTestBarn er å:

  • opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge
  • vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet
     
Seminar om tester og kartleggingsverktøy skal gi deltakerne et bedre grunnlag for vurdering av testbruk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

 

Ansvarlig for PsykTestBarn.no er RBUP Øst og Sør i samarbeid med RKBU Vest, RKBU Nord og RKBU Midt. Fra RKBU Vest sitter Reidar Jakobsen i fagpanelet og Hanne Braarud, Mari Hysing og Tormod Bøe er forfattere. Ansvarlig for seminaret er RKBUene og RBUP Øst og Sør.


Kilde: PsykTestBarn.no


21. oktober 2015 11:32

cp: 2019-09-23 15:17:03