Vil utvikle musikkterapitilbudet innen barnevern

Viggo Krüger har tatt initiativ til et nasjonalt kompetansenettverk med tanke på å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevern.

Viggo Krüger opptrer sammen med ungdommene i Kom nærmere
Musikkterapeutene Viggo Krüger og Øystein Eriksen opptrer sammen med ungdom fra teaterlaget "Kom nærmere." tidligere i år. Kom nærmere er en langsiktig satsning for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsningen med Kom nærmere er tilretteleggelse av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet.

Viggo Krüger har vært en pioner når det gjelder å tilby musikkterapi for barn og unge som er under omsorg av barnevernet. Han har også skrevet en doktoravhandling om bruk av musikkterapi i barnevernet.

Nå samler Krüger fagpersoner med ulik kompetanse og erfaring i ett nettverk for videre å utvikle musikkterapitilbudet innen barnevernet.

Det nye nettverket ønsker å samle representanter fra blant andre de ulike regionale kompetansesenter for barn og unge (RKBU/RBUP), Bergen kommune, Høyskolen i Bergen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norges Musikkhøgskole, Bufetat, Bufdir, KoRus og GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking.

"Musikkterapi har allerede samlet verdifulle erfaringer innen forebygging både via Alrekstad skole i Bergen, STOLT prosjektet i Alna bydel i Oslo og prosjektet «Kom nærmere» i regi av Aleris Bergen", sier Krüger.

I rusfeltet har det siden 2010 eksistert et tilsvarende nasjonalt kompetansenettverk med mål om å prøve ut musikkterapi i forebyggende arbeid og rusbehandling.

 


26. oktober 2015 13:04

cp: 2019-09-18 03:16:16