Nye Bergen legevakt

Bergen legevakt har flyttet til Danmarksplass.

Onsdag 4. november er Bergen legevakt på plass i Utrustningsbygget på Danmarksplass. Her er de sentrumsnær som før, samtidig som de får store og moderne lokaler som vil gi bergenserne en bedre legevaktopplevelse.

Bergen legevakt er ikke de eneste som flytter inn i nye lokaler i Solheimsgaten 9. En rekke andre helsetjenester samles i bygget som har fått navnet Bergen Helsehus. Samlokaliseringen vil gjøre det enklere for byens innbyggere å vite hvor man skal henvende seg, og åpner opp for samarbeid på tvers av helsetjenestene.

Den største strukturelle endringen ved nye Bergen legevakt er at legevakten tilrettelegges for barn ettersom Helse Bergen avvikler barnepoliklinikken ved Haukeland universitetssykehus i desember i år. Barnefamilier vil få et avskjermet venterom på den nye legevakten.

I samme bygg vil det også oppettes en sengepost på 34 senger for øyeblikkelig hjelp (KAD-senger), noe som vil hindre unødvendige innleggelser på sykehuset. Sengeposten er beregnet på korttidsobservasjon og behandling i inntil tre dager. Åpningsdato er satt til 1. januar 2016. I tillegg vil Helse Bergen sin akuttpost (Rusakutten) flytte inn i bygget.

De ulike helsetjenestene fordeler seg grovt sett slik i nye Bergen Helsehus:

  1. etasje - legevakten*
  2. etasje - kontorer, kantine og akuttpost
  3. etasje - KAD-senger
  4. etasje - Etat for helsetjenester, Smittevernkontoret, Fysioterapitjenesten knyttet til legevakten og Helsevernetaten

*inneholder skadepoliklinikk, akuttmedisinsk poliklinikk, psykiatrisk legevakt, røntgen, fysioterapi, allmennlegevakt, livskrisehjelpen, voldtektsmottaket, legevaktsentralen og sykehjemslegevakten.

Nklm ønsker Bergen legevakt lykke til med innflytting i nye lokaler!

 

Foto: Marie L. Ljones


4. november 2015 10:58

cp: 2019-09-18 22:17:46