Unge med ADHD-symptomer risikerer søvnproblemer

Å ha slike symptomer, som konsentrasjonsvansker og uoppmerksomhet, kobles til kortere søvnlengde og insomni.


Av Veronica Helle og Andreas R. Graven

Mari Hysing, forsker og psykologspesialist, RKBU Vest i Uni Research Helse. (Foto: Marit Hommedal)


Det viser en ny studie ledet av forsker og psykologspesialist Mari Hysing i RKBU Vest, Uni Research Helse.

Studien er publisert i tidsskriftet Behavioral Sleep Medicine. Den omfatter data fra Ung@hordaland-undersøkelsen med flere enn 10 000 ungdommer i alderen 16-19 år. 

- Funnene viser at gruppen som rapporterer mange ADHD-symptomer både har større søvnbehov og kortere faktisk søvntid enn sine jevnaldrende, sier Hysing.

 Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra RKBU Vest og Folkehelseinstituttet. 

Det var også flere som hadde forsinket søvnfase og insomni blant ungdommene med mange ADHD-symptomer.

ADHD-medikamenter og skjermbruk

Depresjon kunne forklare noe av sammenhengen, mens ADHD-medikamenter og bruk av elektronikk før leggetid ikke var avgjørende for å forstå sammenhengen mellom søvnvansker og ADHD-symptomer. 

Forskerne sier resultatene antyder at tiltak rettet mot ADHD hos ungdom også bør omfatte behandling spesifikt for søvnvansker.

-Lite søvn gir i seg selv konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer. Samtidig er det slik at søvnvansker i mange tilfeller kan lindres og forebygges med relativt enkle tiltak, sier Mari Hysing.

- Får ikke ADHD av å sove for lite

Hysing og kolleger har ikke undersøkt personer med den kliniske diagnosen ADHD.

- Både de som har ADHD som en klinisk diagnose og de som bare har symptomer, sliter med søvnen. Dette betyr likevel ikke at man får ADHD av å sove for lite, sier Hysing.

- Mange kan i varierende grad ha konsentrasjonsvansker og uoppmerksomhet uten å være i nærheten av kriteriene for en klinisk diagnose, sier Hysing.

Hysing og kolleger har ikke de endelige svarene på hvorfor ADHD-symptomer gir søvnvansker. 

I denne studien har de i hovedsak påpekt en sammenheng, i form av en tverrsnittstudie som forteller om symptomer og søvnproblemer der og da.


Referanse: 

Mari Hysing, Astri J. Lundervold, Maj-Britt Posserud og Børge Sivertsen. Association Between Sleep Problems and Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adolescence: Results From a Large Population-Based Stud. Behavioral Sleep Medicine, 27.  oktober 2015. DOI:10.1080/15402002.2015.1048448


17. november 2015 08:59