Legevaktlegene savner prosedyrer for å vurdere smerte hos barn

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har kartlagt hvordan smerte blir håndtert hos barn og ungdom på en av de større legevaktene i Norge.


Av Rune Rolvsjord

En jente får armen undersøkt på legevakten
Smerte er et av de mest vanlige symptomene blant barn og unge som oppsøker legevakten, enten de kommer med ørebetennelse eller bruddskader. En korrekt vurdering av pasientenes smerte er viktig for å stille riktig diagnose. Foto: Tone Morken.

Nesten alle de spurte legene etterlyser faste prosedyrer for å vurdere smerte og ønsker seg mer kunnskap om smertevurdering og smertebehandling.

Studien om vurdering og håndtering av smerte på legevakten er gjennomført i samarbeid med Bergen legevakt og Universitetet i Bergen.

Studier i andre land viser at barn får dårligere smertebehandling enn voksne for samme type sykdom og skade. Mens Frankrike, Canada, Australia og USA de senere årene har fokusert på bedre smertebehandling hos barn, har det vært mindre oppmerksomhet rundt dette i Norge.

Måling av smertegrad

En måte å registrere smerte på er å bruke en smerteskala. Det finnes smerteskalaer som er tilpasset barn i ulike aldersgrupper helt ned til 3-4 år.

En slik skala kan for eksempel bestå av ulike ansiktstegninger. Ansiktene er tegnet med forskjellig mimikk som viser økende grad av smerter. Skalaen kan også bare være en rett linje der en merker av hvor sterke smertene er mellom ytterpunktene ingen smerte og verst tenkelig smerte.

I undersøkelsen oppgir legene at de sjelden bruker slike smerteskalaer når de undersøker de yngste pasientene.  For barn over 9 år brukes det noen ganger.

Ulik praksis for dosering av smertestillende

Riktig doseringer av smertestillende er viktig for god smertebehandling. Overvekt er blitt vanligere hos barn, vekten vil derfor ofte være viktigere enn alder når man skal vurdere doseringen.

Godt over halvparten av de spurte legene rapporterer at de bruker vekt når de bestemmer doseringen av smertestillende. De baserer seg derimot kun på den vekten som foreldrene oppgir. Legene veier sjelden barna før de bestemmer doseringen.

Nasjonale retningslinjer på vei

Statens legemiddelverk har fra 2013 frarådet å bruke smertestillende medikamenter som inneholder virkestoffet stoffet kodein til barn under 12 år.  Videre har Helsedirektoratet, i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, begynt å utvikle nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin følger nå opp med flere studier innen smertebehandling av barn på legevakt.

 


20. november 2015 08:46

Personer involvert

cp: 2019-09-18 21:16:29