Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Kommunene må gå ut tidlig med informasjon til asylsøkere.


Av Marie Louise Ljones

Helsedirektoratets veileder er oppdatert i oktober 2015 IS 1022:
Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Det er spesielt viktig at kommuner er tidlig ute med informasjon til
asylsøkere om hvor de kan få helsehjelp, enten de bor i sentraliserte
eller desentraliserte mottak, slik at de raskt kan få nødvendig
helsehjelp.

Tildeling av D-nummer er en forutsetning for at de kan stå
på liste hos fastlege. Asylsøkere har rett til helsehjelp uten å ha fått
tildelt D-nummer.

Har de behov for legekonsultasjon utføres dette av
annen lege i kommunen enn fastlegen, som egen lege på mottaket,
kommunelege eller legevakt.

Pasient som får behandling ved legevakt
Foto: Tone Morken

 


9. november 2015 13:30