I nye lokaler

Aktivitetene som har holdt til i Krinkelkroken flyttet mandag 21. desember inn i Uni Research sine nye lokaler i Nygårdsgaten.


Av Rune Rolvsjord

De nye lokalene til Uni Research ligger rett ved bybanen, ved holdeplassen Nygård. Hovedinngangen Nygårdsgaten 112 er inn gjennom den gule portalen. Inngangen til Nygårdsgaten 114 finner du i høyblokken til høyre på bildet. Foto: Rune Rolvsjord.

Den nye besøksadressen er Nygårdsgaten 112-114. Hovedinngangen vil være 112, mens de som skal til undervisning hos RKBU Vest skal benytte inngangen Nygårdsgaten 114.

Fra Uni Research Helse er det enhetene Regionalt kunnskapssenter for barn og unge -RKBU Vest, Stress, helse og rehabiltering, Teknologi for praksis og forskningsdirektøren med stab som flytter inn i de nye lokalene.

Uni Research Helse har nå aktiviteter på disse stedene:

- Kalfarveien 31: Allmennmedisinsk forskningsenhet og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

- Lars Hilles gt. 19: Griegakademiets senter for musikkterapiforsking ‑ GAMUT.

- Nygårdsgaten 112-114: Forskningsdirektør med stab, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge -RKBU Vest, Stress, helse og rehabiltering, Teknologi for praksis.

- Årstadveien 19: Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer


16. desember 2015 10:41

Personer involvert

cp: 2019-11-20 15:16:27